อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางวิลัยพร กองขุนทด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางปวริศา ปล้องพุดซา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางปภาวดี ปลัดศรีช่วย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


จ่าเอกรณรงค์ ทรงชาติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวนัทณรินทร์ หิรัญเรืองเมธากูล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายสุนทร นพพิบูลย์
นิติกรชำนาญการ


นางสาวราตรี จันทรวิวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


น.ส.ณัฏญดา ภูริธนกุลเศรษฐ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายชนะภัย แจ่มจำรัสแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวอัมภาพัตฏ์ ไตรภพเชาว์ขุนทด
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน ช่วยปฏิบัติราชการ สำนักปลัดเทศบาล


นางสาวสุกัญญา มณีรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสมโภช ยวนเขียว
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวพิมลดา ศรีโสภา
ผู้ช่วยนิติกร


นางสาวพนิดา ช่วยขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมปอง เวียนขุนทด
ผู้ช่วยช่างยนต์ ช่วยราชการสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวกัญญาภัค ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนันทิกร ทรงชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ช่วยราชการสำนักปลัดเทศบาล


นายรภูชิตพงศ์ ทิพย์พรชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายจำนงค์ ดบขุนทด
พนักงานดับเพลิง


นายอนุรักษ์ บุญประสิทธิ์
คนงานทั่วไป
 

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.166.207.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 223,091

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 ตุลาคม 2561
 
เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ถนนด่านขุนทด - หนองสรวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 32010
Email : admin@dankhuntodcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.