เทศบาลตำบลด่านขุนทด : ถนนด่านขุนทด - หนองสรวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 32010
  


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางณัชนันทน์ วรรณวิจิตร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางวิลัยพร กองขุนทด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวนัทณรินทร์ หิรัญเรืองเมธากูล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายสุนทร นพพิบูลย์
นิติกรชำนาญการ


นางปวริศา ปล้องพุดซา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางปภาวดี ปลัดศรีช่วย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


จ่าเอกรณรงค์ ทรงชาติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


น.ส.ณัฏญดา ภูริธนกุลเศรษฐ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายชนะภัย แจ่มจำรัสแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวอัมภาพัตฏ์ ไตรภพเชาว์ขุนทด
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน ช่วยปฏิบัติราชการ สำนักปลัดเทศบาล


นางสาวสุกัญญา มณีรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสมโภช ยวนเขียว
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวพิมลดา ศรีโสภา
ผู้ช่วยนิติกร


นางสาวพนิดา ช่วยขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมปอง เวียนขุนทด
ผู้ช่วยช่างยนต์ ช่วยราชการสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวกัญญาภัค ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนันทิกร ทรงชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ช่วยราชการสำนักปลัดเทศบาล


นายรภูชิตพงศ์ ทิพย์พรชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายจำนงค์ ดบขุนทด
พนักงานดับเพลิง


นายอนุรักษ์ บุญประสิทธิ์
คนงานทั่วไป
 
นางสาวสลักจิต กิมตระกูล
นายกเทศมนตรี
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 54.224.220.72
คุณเข้าชมลำดับที่ 195,427

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 สิงหาคม 2561
 
เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ถนนด่านขุนทด - หนองสรวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 32010
Email : admin@dankhuntodcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.