สิงหาคม 2560
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 20 สิงหาคม 2560


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางวิลัยพร กองขุนทด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายอติวิชญ์ วงศิริ
นิติกร


นางปวริศา ปล้องพุดซา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


จ่าเอกรณรงค์ ทรงชาติ
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวปวีณา เขี้ยมงูเหลือม
บุคลากร


น.ส.นภัสนันท์ ศิริสิทธิ์ธนาเดช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายชนะภัย แจ่มจำรัสแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุกัญญา มณีรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสมโภช ยวนเขียว
พนักงานขับรถยนต์


นายสุรศักดิ์ เชียวขุนทด
พนักงานดับเพลิง


นางบุษยพรรณ เชตุราช
พนักงานพิมพ์ดีด


น.ส.วรินทร์ธร โชติฐิติชัยสิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางสาวกัญญาภัค ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพนิดา ช่วยขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมปอง เวียนขุนทด
ผู้ช่วยช่างยนต์ ช่วยราชการสำนักปลัดเทศบาล
 
นางสาวสลักจิต กิมตระกูล
นายกเทศมนตรี
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.198.235.165
คุณเข้าชมลำดับที่ 83,194

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ถนนด่านขุนทด - หนองสรวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 32010
Email : admin@dankhuntodcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.