กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางสาวนิศาชล เพียงสันทัศน์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวณัฐพร มิ่งสันเทียะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวริญญ์รภัส วงศ์ธนาศิริคุณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายโชติพัฒน์ ดอกสันเทียะ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาววาสนา เดิดขุนทด
พนักงานพิมพ์ดีด


นางบุษยพรรณ เชตุราช
พนักงานพิมพืดีด


นางวัชรี วงศ์วาร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวอรดี หาญณรงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวนิษฐกานต์ วุฒิกรณ์จิรฉัตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวสลักจิต กิมตระกูล
นายกเทศมนตรี
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.90.119.59
คุณเข้าชมลำดับที่ 165,392

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ถนนด่านขุนทด - หนองสรวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 32010
Email : admin@dankhuntodcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.