สิงหาคม 2560
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 สิงหาคม 2560


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางสาวนิศาชล เพียงสันทัศน์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวอรนาถ มะลิสิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวณัฐพร มิ่งสันเทียะ
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวอัมพาพัชร์ ไตรภพเชาว์ขุนทด
เจ้าพนักงานการคลัง


นายโชติพัฒน์ ดอกสันเทียะ
เจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.ริญญ์รภัส วงศ์ธนาศิริคุณ
นักจัดการงานทัวไป


นางสาววาสนา เดิดขุนทด
พนักงานพัสดุ


นางสาวอรดี หาญณรงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวนิษฐกานต์ วุฒิกรณ์จิรฉัตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวสลักจิต กิมตระกูล
นายกเทศมนตรี
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.81.157.56
คุณเข้าชมลำดับที่ 83,541

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ถนนด่านขุนทด - หนองสรวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 32010
Email : admin@dankhuntodcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.