อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางสาวนิศาชล เพียงสันทัศน์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายโชติพัฒน์ ดอกสันเทียะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวณัฐพร มิ่งสันเทียะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวริญญ์รภัส วงศ์ธนาศิริคุณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาววาสนา เดิดขุนทด
พนักงานพิมพ์ดีด


นางบุษยพรรณ เชตุราช
พนักงานพิมพืดีด


นางวัชรี วงศ์วาร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวอรดี หาญณรงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวนิษฐกานต์ วุฒิกรณ์จิรฉัตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.166.207.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 223,070

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 ตุลาคม 2561
 
เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ถนนด่านขุนทด - หนองสรวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 32010
Email : admin@dankhuntodcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.