อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการเกษตรปลอดสารพิษ วันที่ 21  กันยายน 2561
โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก วันที่ 22  มิถุนายน  2561
โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย วันที่  20 มิถุนายน 2561
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลด่านขุนทด (กิจกรรม "โตไปไม่โกง") ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 15 กันยายน 2561
เทศบาลตำบลด่านขุนทดร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนทด (บึงบ้านหาญ) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลด่านขุนทดร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี  ด้วยหัวใจ" ประจำเดือน กันยายน 2561 ณ คลองหลังวัดใหม่เจริญสุข ม.5 และคลองกุดปลาเข็ง ม.4 ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561
กิจกรรมโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"  ในวันพุธที่ 9 พ.ค. 2561 ณ บริเวณชุมชนที่ 2 ชุมชนศาลาลอย 
โครงการ  รักปลอดภัยวัยทีน  สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลด่านขุนทด  ปีงบประมาณ  2560
โครงการคัดกรองและดูแลตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ  สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลด่านขุนทด  ปีงบประมาณ  2560
โครงการ  รักปลอดภัยวัยทีน(ภายใต้แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น)  สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลด่านขุนทด  ปีงบประมาณ  2559

 
 

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.166.130.157
คุณเข้าชมลำดับที่ 223,337

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 ตุลาคม 2561
 
เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ถนนด่านขุนทด - หนองสรวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 32010
Email : admin@dankhuntodcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.