อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560ดาวน์โหลด
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560ดาวน์โหลด
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 25ุ60 ปีงบประมาณ 2560ดาวน์โหลด
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 25ุ60 ปีงบประมาณ 2560ดาวน์โหลด
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ปีงบประมาณ 2560ดาวน์โหลด
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 ปีงบประมาณ 2559ดาวน์โหลด
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558 ปีงบประมาณ 2559ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2557ดาวน์โหลด
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2557 ปีงบประมาณ 2557ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2557ดาวน์โหลด
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ปีงบประมาณ 2557ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557ดาวน์โหลด
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2557 ปีงบประมาณ 2557ดาวน์โหลด
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2557 ปีงบประมาณ 2557ดาวน์โหลด
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ปีงบประมาณ 2557ดาวน์โหลด
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ปีงบประมาณ 2557ดาวน์โหลด
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2557 ปีงบประมาณ 2557ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2556ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556ดาวน์โหลด
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 255ุ6 ปีงบประมาณ 2557ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน 2558ดาวน์โหลด
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ปีงบประมาณ 2558ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม 2558ดาวน์โหลด
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ปีงบประมาณ 2558ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม 2558ดาวน์โหลด
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2558 ปีงบประมาณ 2558ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2558ดาวน์โหลด
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ปีงบประมาณ 2558ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2557ดาวน์โหลด
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ปีงบประมาณ 2558ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม 2557ดาวน์โหลด
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2557 ปีงบประมาณ 2558ดาวน์โหลด
 

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.166.207.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 223,040

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 ตุลาคม 2561
 
เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ถนนด่านขุนทด - หนองสรวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 32010
Email : admin@dankhuntodcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.