เทศบาลตำบลด่านขุนทด : ถนนด่านขุนทด - หนองสรวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 32010
  


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ประกาศราคากลาง 
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง  
     ประกาศราคากลางซ่อมรถดูดโคลน ตามโครงการติดตั้งซ่อมแซมดัดแปลงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ/รถกวาดถนน รถสุขาเคลื่อนที่/เครื่องจักรกลหนัก/รถดูดโคลน ฯลฯดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบบึงบ้านหาญ ชุมชน 2ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงบ่อพักน้ำสายโชคอำนวย ชุมชน2ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามัคคีชัย ชุมชน4 ตำบลด่านขุนทด จำนวน 2 ช่วงดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางซ่อมรถดับเพลิง ตามโครงการติดตั้งซ่อมแซมดัดแปลงรถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว เครื่องจักรกลหนักดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตู เข้า-ออก ป้ายสถานที่ทิ้งขยะดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายถนนสายเมืองหาญ ชุมชนที่ 9ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงทางเดินรอบบึงบ้านหาญ ชุมชนที่2 ตำบลด่านขุนทดดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำสายแดนเมือง ซอย3 ชุมชนที่ 1ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล2ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธง สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทดดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถ เทศบาลตำบลด่านขุนทดดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสายริมบึมบ้านหาญ(ช่วงถนนสายเจริญดี ถึง ถนนสายหัวบึง)ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลด่านขุนทด เด็กเล็กไม่เกิน 50 คน ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.ศพด.)แบบไม่ตอกเสาเข็มดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการสอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสายคลองระบายน้ำเสีย ทต.ด่านขุนทด จำนวน 15 ชุดดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางซ่อมรถ สปพร.ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิงดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บริเวณบึงบ้านหาญดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมน้ำพุ บริเวณบึงบ้านหาญดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสายโชคอำนวย(หน้าบ้นเจ๊หญิง)ชุมชนที่ 2ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการซ่อมฝาบ่อพัก ตระแกรงเหล็ก ซอยไชยณรงค์ ชุมชนที่ 3,โครงการซ่อมฝาบ่อพัก ตระแกรงเหล็กซอยร่วมมิตร ชุมชน3 และโครงการซ่อมฝาบ่อพัก ตระแกรงเหล็ก ซอยตลาดสินลา ชช.3ดาวน์โหลด
     สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายรองเมือง ช่วงที2 ชุมชนที่ 1 (บ้านพี่ไสว-บ่อพักเดิม)ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลด
     โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเจริญสุขดาวน์โหลด
     โครงการวางท่อระบายน้ำขยายถนน คสล.สายหัวบึงดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายแดนเมือง 1 ช่วงที่ 2ดาวน์โหลด
     โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายคลองระบายน้ำเสีย ครั้งที่ 2ดาวน์โหลด
     โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายคลองระบายน้ำเสียดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ครั้งที่ 2ดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทดดาวน์โหลด
     โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายดาวน์โหลด
     โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายถนน คสล.สายเมืองหาญ ช่วงสุดท้ายดาวน์โหลด
     โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายถนน สายใหม่ไทยเจริญ ชุมชนที่ 10ดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจริญสุข ซอย1 ชุมชนที่ 5ดาวน์โหลด
     โครงการจัดทำชั้นเก็บเอกสารติดถาวร (Build in)ดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองระบายน้ำเสีย ช่วงที่ 2ดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองระบายน้ำเสีย ช่วงที่1ดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำสายประชาสุขสันต์ ซอย2ดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายแจ่มดาวน์โหลด
     โครงการวางท่อระบายน้ำสายสามัคคี 1-2 (ป่ายูคา)ดาวน์โหลด
     โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างขยายถนน คสล.สายสามัคคีชัย กัลยาณมิตรดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายทวีทรัพย์ ซอย2 ช่วงสุดท้ายดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์ดาวน์โหลด
 
นางสาวสลักจิต กิมตระกูล
นายกเทศมนตรี
ออนไลน์ทั้งหมด 22 คน
หมายเลข IP 54.224.220.72
คุณเข้าชมลำดับที่ 195,464

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 สิงหาคม 2561
 
เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ถนนด่านขุนทด - หนองสรวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 32010
Email : admin@dankhuntodcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.