เทศบาลตำบลด่านขุนทด : ถนนด่านขุนทด - หนองสรวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 32010
  


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน



  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2557

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เรื่องประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559-2563

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2563

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การประกวดคำขวัญองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราร่ว

  คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2557

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จ

  ประกาศการใช้แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560

  ประกาศการใช้แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557

  ประกาศการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562

  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2557

  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558

  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2557

  ประชาสัมพันธ์แผนการออกจัดเก้บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 [122] 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ต่อไป
 
นางสาวสลักจิต กิมตระกูล
นายกเทศมนตรี
ออนไลน์ทั้งหมด 22 คน
หมายเลข IP 54.80.93.19
คุณเข้าชมลำดับที่ 196,227

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
 
เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ถนนด่านขุนทด - หนองสรวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 32010
Email : admin@dankhuntodcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.